Metode de creștere | CodruST

Metode

de creștere

Creșterea fructelor în sistem intensiv de cultură implică utilizarea

de tehnologii avansate, bazate date empirice rezultate din analiza factorilor de producție:

 • sol;
 • apă;
 • temperaturi;
 • suma anuală a precipitațiilor;
 • amplasare a loturilor și a rândurilor în loturi.

 

Unele din caracteristicile sistemelor intensive de cultură:

 • Densitate mare de pomi la o anumită suprafață.
 • Sisteme de fert-irigare centralizate și automatizate în dependență de programul de fertilizare a pomilor și în dependență de condițiile climaterice (precipitații, arșițe, etc.).
 • Sisteme de protecție împotriva grindinei prin plase amplasate deasupra livezilor.
 • Tehnici de tăiere și conducere a pomilor pentru asigurarea eficienței maxime de recoltă și calitate a fructelor.

În ultimii ani, dezvoltarea pomiculturii în Republica Moldovei se orientează spre înlocuirea livezilor din sistem extensiv în cele intensive și superintensive.

Livezile de tip nou oferă posibilitatea de a maximiza recolta la hectar și a produce fructe de aceeași dimensiune, culoare, cu un standard înalt de calitate, ce face produsul competitiv pe orice piață internațională.

Codru ST cultivă fructele și strugurii de masă în sisteme de creștere intensivă și super-intensivă, asigurând fructe uniforme pentru clienții săi.

Planificarea, înființarea și dezvoltarea plantațiilor multianuale în cadrul companiei Codru ST se petrece cu consultarea strictă a specialiștilor cu renume internațional și stricta monitorizare a inginerilor agronomi din fiecare livadă. Consultanții internaționali contractați de noi sunt ingineri agronomi de la instituții și întreprinderi agricole din Italia, Germania, Franța, Olanda, SUA, Moldova, etc.

GlobalG.A.P.

Codru ST a fost una din primele întreprinderi din Republica Moldova care a fost certificată pentru Bunele Practici Agricole recunoscute la nivel mondial prin standardele GlobalG.A.P. La momentul primei certificări, aceste standarde se numeau EurepG.A.P., care ulterior au evoluat în GlobalG.A.P.

Standardul acoperă:

 • Trasabilitatea și siguranța alimentelor.
 • Mediu (inclusiv biodiversitatea).
 • Sănătatea, securitatea și bunăstarea lucrătorilor.
 • Bunăstarea faunei.
 • Include metode integrate de control a dăunătorilor, de management a culturilor, sisteme de management a calității și Punctele de Analiză a Riscurilor și Punctele Critice de control (HACCP).