Responsabilitate socială corporativă | CodruST

Responsabilitate socială corporativă

Cel mai important activ al nostru sunt oamenii – angajați, colaboratori, parteneri, familii ale angajaților. Încercăm să le oferim un loc de muncă stabil acasă, unde să se simtă utili și respectați – pentru că merită.

Lucrând cot la cot cu experții din domeniul industriei agricole din SUA, Germania, Olanda, Italia, etc, s-a investit nu doar în îmbunătățirea calității produsului, dar și în dezvoltarea unui mediu de activitate mai sigur și sănătos pentru angajați.

În procesul de muncă asigurăm securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele: transport, cazare, uniforme, echipament de protecție, etc.

Codru ST investește mereu în dezvoltarea profesională a angajaților și în atragerea celei mai bune forțe de muncă.

Condiții

de muncă

Dotare tehnică

Procesele din întreprindere corespund normelor din standardele de calitate internaționale, lucru susținut de dotarea cu casă de ambalare, linii de asamblare a ambalajelor.

Angajații noștri sunt antrenați în procese de muncă facilitate de mașini și utilaje moderne, ergonomice și eficiente, furnizate de cei mai populari producători din industrie la nivel mondial.

Organizarea și dotarea tehnică a întreprinderii Codru ST cu depozit frigorific, linii de asamblare, echipamente de sortare, calibrare, uscare a produselor, permite companiei să corespundă tuturor standardelor de calitate și tehnicilor excelente de depozitare şi ambalare pentru exportul fructelor pe piața internațională.

codrust

Instruirea

În cadrul companiei Codru ST sunt organizate programe de instruire și perfecționare a angajaților. Muncitorii sunt instruiți cum să folosească echipamentul individual de protecție, măsurile de prevenire și monitorizare la fiecare etapă de producție precum recoltarea, procesul de post-recoltare, păstrarea, sortarea, și ambalarea produselor agricole.

De asemenea, angajații sunt informați despre cerințele pentru protecția livezilor, care sunt riscurile ecologice și măsurile de prevenire a acestora.

Transport

Codru ST asigură transportarea muncitorilor către și de la plantații aflate în teren. De asemenea, compania are grijă de amenajarea și întreținerea drumurilor de acces și a locurilor de încărcare-descărcare a recoltei.

Codru ST acordă o atenție sporită marcajelor în zonele periculoase de pe teritoriul întreprinderii și pe terenurile de lucru. Astfel, angajații se atenționează despre limitele de viteză a mijloacelor de transport în timpul circulației și alte riscuri care pot interveni în procesul de muncă.

Cazare

Codru ST oferă ajutor în asigurarea angajaților cu un loc de trai decent pentru lucrătorii care sunt nevoiți să-și mute locul de trai.

Alimentare

Costru ST s-a angajat să ofere angajaților pauze de prânz, punând la dispoziție toate condițiile necesare pentru igiena alimentară.

Securitatea și

protecția muncii

Pentru apărarea vieții și a sănătății angajaților pe tot teritoriul întreprinderii și în toate plantațiile sunt identificate pericolele și riscurile pentru fiecare domeniu de activitate și efectuate lucrările necesare pentru prevenirea și diminuarea acestor pericole.

codrust

În locurile sau la etapele considerate periculoase sunt amplasate panouri informative cu informația necesară despre mijloacele / echipamentele de muncă și indicate toate specificațiile tehnice specifice.

Pe lângă instruirea și calificarea personalului, pe tot teritoriul întreprinderii sunt instalate panouri de informare în care sunt descrise toate detaliile specifice anumitor sarcini de muncă.

Uniforme

personalizate

Am conceput și procurat uniforme specializate pentru angajații noștri, considerând necesitățile de mișcare, mobilitate și flexibilitate în mișcări, precum și mediul în care vor fi utilizate.

Uniformele Codru ST sunt personalizate în funcție de domeniul de activitate din cadrul întreprinderii, fiind dotate și cu echipamente suplimentare de protecție pentru ochi, cap, auz, sau alte părți ale corpului.

Pe lângă siguranță, confortul angajaților este un criteriu de importanță majoră în procesul de muncă. Astfel, îmbrăcămintea este concepută în așa mod încât să optimizeze la maxim munca fiecărui specialist.

Pentru securitatea muncitorilor, la conceperea uniformelor au fost excluse buzunarele externe și înlocuite cu buzunare interne, dotate cu protecție specială și suporturi pentru instrumente.

Îmbrăcămintea a fost adaptată la mișcările pe care muncitorii le îndeplinesc în timpul muncii, astfel încât aceștia să nu întâmpine dificultăți în proces și să evite riscul unor posibile accidente.

Dezvoltarea

comunității locale

Codru ST susține activitățile comunității locale și se implică în diverse proiecte de dezvoltare. În vederea protecției mediului, o prioritate majoră în politica corporativă o constituie păstrarea curățeniei și a mediului sănătos a comunităților în care își desfășoară activitatea.

Codru ST susține și valorifică tradițiile țării, participând la evenimentele culturale și educaționale la care sunt invitați și promovează interesul față de științele naturii în rândul tinerilor, prin organizarea ocazională a excursiilor pentru toți doritorii care sunt interesați să cunoască specificul domeniului agricol.

La moment compania Codru ST are 230 de locuri de muncă și a contribuit la creșterea economică a comunei prin susținerea angajaților cu condiții bune de muncă și un salariu mai mare decât media pe piață stabilită pe teritoriul Republicii Moldova.