Material săditor | CodruST

Material

săditor

Noi credem ferm în faptul, că succesul unei plantații multianuale în condițiile actuale de piață, depinde direct de calitatea materialului săditor utilizat pentru înființarea acestora.

Materialul săditor sănătos (liber de maladiile virotice, fitoplasmice și bacteriene), favorizează calitatea înaltă a plantației,  asigurându-le astfel energia necesară pentru dezvoltare. Materialul săditor corespunde cerințelor UE și este de categoriile biologice Standard și Certificat.

codrust

Producerea materialului săditor pomicol și viticol reprezintă una din cele mai îndelungate direcții de activitate a companiei Codru ST.
Din anul 2000, atât pentru dezvoltarea plantațiilor multianuale proprii, dar și pentru satisfacerea necesităților colegilor de breaslă, precum si a cererii crescânde a pieței locale, am înființat și deținem o pepinieră, în care producem material de multiplicare și săditor pomicol și viticol. 

codrust

Calitatea materialului săditor viticol și pomicol, produs de către compania Codru-ST, este confirmată de modul impecabil de îngrijire a tuturor compartimentelor pepinierei, precum și de Certificatul de valoare biologică a materialului săditor, care este eliberat anual de către autoritatea publică abilitată din țară. Pe de altă parte, despre calitatea bună a materialului săditor livrat de compania noastră ne vorbesc și multiplele plantații multianuale, înființate de-a lungul anilor, de către gospodăriile agricole din țara noastră și de peste hotare. Aceste plantații se caracterizează printr-un aspect viguros al plantelor, cu o productivitate anuală și înaltă de struguri și de fructe. Calitatea strugurilor și fructelor este deosebită și pot satisface cele mai delicioase gusturi ale consumatorilor.

În prezent, în pepiniera viticolă se produc vițe altoite de un vast sortiment, care include soiuri de masa si soiuri tehnice. Iar în pepiniera pomicolă se produc pomi altoiți de măr și prun, lista soiurilor fiind foarte vastă.

codrust

Servicii de consultanță de profil:

Concomitent cu comercializarea materialului săditor pomicol și viticol de cea mai înaltă calitate morfo-anatomică și valoare biologică înaltă, pentru a obține un rezultat cât mai apropiat așteptărilor, Codru ST oferă și servicii de consultanță de profil, care sunt acordate de către cei mai buni experți din Republica Moldova:

  • Elaborarea proiectelor de înființare a plantațiilor viticole și pomicole;
  • Evaluarea terenurilor agricole, utile pentru cultivarea plantelor viticole și pomicole;
  • Analiza solului – evaluarea utilității pentru cultivarea plantelor viticole și pomicole;
  • Selectarea corectă a combinației altoi/portaltoi și amplasarea pe terenul agricol;
  • Elaborarea Pașaportului și Proiectului de înfiinațare a plantațiilor multianuale;
  • Lucrări de înființare (inclusiv verificarea calității materialului săditor) și de îngrijire a plantațiilor multianuale tinere (inclusiv formarea plantelor viticole și pomicole);
  • Lucrări de îngrijire a plantațiilor multianuale pe rod;
  • Suport la proiectarea și montarea sistemelor: irigare, antigrindină, anti-îngheț, anti-ploaie;
  • Pregătirea Dosarului cu documente pentru prezentarea la subvenționare de către AIPA.